Y Gorlan

Y Gorlan yw’r lleiaf o’r bythynnod. Mae’r Gorlan yn is na’r ddau fwthyn arall ac wedi’i adeiladu yn ddiweddarach yn 1904. Mae gardd fach breifat yma wedi’i amgylchynu gan waliau cerrig – lle diogel a chysgodol braf i’r plant neu’r ci! Mae awyrgylch braf yn y Gorlan ac yn y dodrefnu – mae traddodiadol a modern yn gymysg. Mae’r ddau agoriad mawr bellach yn wydr ac yn arwain i’r ardd. Mae’r drysau patio yma’n denu haul, golau a chynhesrwydd i’r bwthyn yma, yn aml iawn – does dim angen gwres canolog!

Gall pedwar o bobl gysgu mewn dwy lofft yn y Gorlan a gallwch gymryd y tri bwthyn efo’i gilydd ar gyfer grwp o hyd at ddeunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Mae gwres tan-ddaear yn cadw’r llawr isaf yn gynnes gyda rheiddiaduron ar y llawr cyntaf. Rydym yn darparu eich tyweli i gyd yn rhad ac am ddim, mae pob gwely yn barod ar eich cyfer gyda digon o flancedi ychwanegol.

Wifi ar gael trwy'r bwthyn ond gan ein bod mewn ardal wledig, gall y cryfder amrywio o bryd i'w gilydd.

Gellir archebu gwyliau byr ar adegau penodol o'r flwyddyn. Rydym yn derbyn hyd at ddau gi fesul ty - £25 fesul ci fesul arhosiad - rhaid dilyn y rheolau.

Llawr Isaf
Dyma ystafell agored a golau gyda man coginio, bwyta ac ymlacio. Mae’r nenfwd uchel a’r trawstiau gwreiddiol yn cyd-fynd a chegin fodern hufen gyda phopty a hob trydan, popty meicro, oergell gyda chwpwrdd rhewi bychan, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Darperir llieiniau sychu llestri, cadach, menyg popty ayyb ar eich cyfer.

Yn y rhan ymlacio mae teledu, chwaraewr DVD a Nintendo Wii. Mae dwy soffa ledar hufen braf.

Ystafell ymolchi gyda bath siap P, cawod yn y bath a rheiddiadur i sychu tyweli.

Ystafell ddwbwl gyda gwely traddodiadol haearn lliw hufen a llawr llechi.

Llawr Cyntaf
Mae grisiau wedi eu creu gan saer lleol yn arwain o’r lolfa i’r ystafell wely uwchben gyda’i ddau wely sengl pin. Nid yw’r groglofft yma’n addas ar gyfer plant oherwydd y grisiau agored.

Mae gardd gysgodol o flaen y Gorlan a bwrdd a meinciau a gardd fawr i’w rhannu yn y cefn. Mae digon o le parcio.

Mae mannau eistedd o flaen a thu ol y Stabal a gardd fawr i'w rhannu yn y cefn. Mae BBQ nwy a chelfi ar gyfer pob bwthyn.

Mae cwt golchi ar gyfer defnydd pawb wrth ymyl y bythynnod gyda pheiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad. Darperir bowdwr golchi ar eich cyfer a does dim `mitars’.


Calendr/Archebu ar-lein...


image_01