Os ydych yn dymuno'r gwyliau teuluol perffaith, archebwch `Y Gorlan', `Beudy Carrog,' neu `Stabal Carrog' ar gyfer eich gwyliau hunan ddarpar.

Ymholiadau

CROESO I Fythynnod Fferm Carrog

Mwynhewch olygfeydd o'r mor a chefn gwlad mewn man tawel, heddychlon. Lle i ddianc a chael noddfa i ymlacio ar draethau bendigedig Pen Llyn!

Stabal Carrog (Cysgu 8)


Mae digon o le i wyth o bobl mewn pedair llofft yn Stabal a gallwch gymeryd y tri bwthyn efo'i gilydd ar gyfer grwp o hyd at deunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Mwy... Archebu...

Beudy Carrog (Cysgu 6)


Mae lle i chwech o bobl mewn tair llofft yn y Beudy a gallwch gymryd y tri bwthyn efo'i gilydd ar gyfer grwp o hyd at ddeunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Mwy... Archebu...

Y Gorlan (Cysgu 4)


Gall pedwar o bobl gysgu mewn dwy lofft yn y Gorlan a gallwch gymryd y tri bwthyn efo'i gilydd ar gyfer grwp o hyd at ddeunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Mwy... Archebu...

Llyfr Brolio a Chwyno

Bythynnod Fferm Carrog