Os ydych yn dymuno'r gwyliau teuluol perffaith, archebwch `Y Gorlan', `Beudy Carrog,' neu `Stabal Carrog' ar gyfer eich gwyliau hunan ddarpar.

Ymholiadau

CROESO I Fythynnod Fferm Carrog

Mwynhewch olygfeydd o'r môr a chefn gwlad mewn man tawel, heddychlon. Lle i ddianc a chael noddfa i ymlacio ar draethau bendigedig Pen Llyn!

Stabal Carrog

Cysgu 8 mewn 4 ystafell wely.

Mwy... Archebu...

Beudy Carrog

Cysgu 6 mewn 3 ystafell wely.

Mwy... Archebu...

Y Gorlan

Cysgu 4 mewn 2 ystafell wely.

Mwy... Archebu...

Llyfr YMWELWYR

Bythynnod Fferm Carrog