Beudy Carrog

Y Beudy neu’r Parlwr Godro gwreiddiol yw’r bwthyn yn y canol. Ceir y dyddiad 1894 wedi’i grafu ar y distiau yn yr ystafell fyw. Os y dewch ar wyliau i’r Beudy – ni chewch eich siomi – mae golygfa fendigedig o bob ystafell ar y llawr isaf – cefn gwlad a mor!

Mae lle i chwech o bobl mewn tair llofft yn y Beudy a gallwch gymryd y tri bwthyn efo’i gilydd ar gyfer grwp o hyd at ddeunaw o bobl. Mae cot a chadair uchel ar gael.

Mae gwres tan-ddaear yn cadw’r llawr isaf yn gynnes gyda rheiddiaduron ar y llawr cyntaf. Rydym yn darparu eich tyweli i gyd yn rhad ac am ddim, mae pob gwely yn barod ar eich cyfer gyda digon o flancedi ychwanegol.

Wifi ar gael trwy'r bwthyn ond gan ein bod mewn ardal wledig, gall y cryfder amrywio o bryd i'w gilydd.

Gellir archebu gwyliau byr ar adegau penodol o'r flwyddyn. Rydym yn derbyn hyd at ddau gi fesul ty - £25 fesul ci fesul arhosiad - rhaid dilyn y rheolau.

Llawr Isaf
Mae’r lolfa fawr a’i nenfwd uchel yn gyfforddus ac er fod yma wres tan-llawr – rydym wedi ychwanegu grat traddodiadol a than trydan – perffaith ar gyfer y nosweithiau oer! Mae yma lawr derw a drysau ffrengig yn arwain i’r ardd fawr yn y cefn. Mae meinciau y tu allan i chi wylio’r plant yn chwarae. Mae teledu, chwaraewr DVD a Nintendo Wii.

Mae cypyrddau traddodiadol lliw hufen yn y gegin a phopty a hob trydan, popty meicro, oergell a rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Darperir llieiniau sychu llestri, cadach, menyg popty ayyb ar eich cyfer.

Mae ystafell ymolchi gyda bath, cawod ar wahan a rheiddiadur i sychu tyweli.

Dwy ystafell wely dwbwl gyda gwlau traddodiadol haearn lliw hufen, wal garreg wreiddiol a mwy o’r golygfeydd bendigedig.

Llawr Cyntaf
Croglofft gyda dau wely sengl pin.

`Cornel glyd’ gyda `bean bag’ lledar anferthol, teledu, chwaraewr DVD, PlayStation 2 a digon o gemau a theganau. Man delfrydol i’r plant ddianc!

Mae lle eistedd braf yn yr haul o flaen y Beudy a gardd fawr i’w rhannu yn y cefn. Mae digon o le parcio.

Mae mannau eistedd o flaen a thu ol y Stabal a gardd fawr i'w rhannu yn y cefn. Mae BBQ nwy a chelfi ar gyfer pob bwthyn.

Mae cwt golchi ar gyfer defnydd pawb wrth ymyl y bythynnod gyda pheiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad. Darperir bowdwr golchi ar eich cyfer a does dim `mitars’.


Calendr/Archebu ar-lein...


image_01