Llyfr Brolio a Chwyno

`Arhosiad ardderchog, ardal fendigedig a phobl groesawus. Llety arbennig iawn gyda phob moethusrwydd. Llongyfarchiadau ar eich menter a phob dymuniad da i'r dyfodol.'


`Diolch o galon am eich croeso cynnes Carol. Mae safon y Gorlan yn uchel iawn ac yn dangos cymaint o fuddsoddiad ar eich rhan chi. I have enjoyed the most warm of welcomes for my short stay here in Y Gorlan. From my experience of staying in other self-catering accommodation, I can vouch that this cottage is of the highest standard. It is clear to see how much Carol has invested in ensuring all her guests have the best possible holiday. I really enjoyed the additional welcome pack and the Bara Brith stands out. Blasus iawn. Yn gobeithio yn arw dod yn ol yn fuan iawn.'


`Croeso arbennig. Llety hyfryd ac wedi mwynhau yr wythnos yn fawr iawn. Edrych ymlaen i ddod nol yn y dyfodol. Diolch yn fawr'.


`Am le perffaith i dreulio blwyddyn newydd. Llongyfarchiadau ar safon y lle, ac yn arbennig am greu rhywle efo naws mor Gymreigaidd. Mi fyddwn yn bendant yn dychwelyd!'